Legiyam

   
123

Amukkara Legiyam

Rs.180

Rojapoo Rasayanam

Rs.260

Sarva sura Kashayam

Rs.160

Nerunjil Kasayam

Rs.150

Karunai Legium

Rs.150

Pirasava Nadakaya Legiyam

Rs.225

Kungiliya Vennai

Rs.140

Sakthi Rasayanam

Rs.160

Nellikai Legium

Rs.260

Deepavali Legiyum

Rs.240

Kothamalli Legiyam

Rs.220

Salamisiri Rasayanam

Rs.230

Thathu Viruthi Legiyam

Rs.320

Venpoosani Nei

Rs.340

Narasimma Rasayanam

Rs.280